Inside Information Technasium JBC

Technasium Jeroen Bosch College

Uit de boxen in het plafond klinkt een zachte melodie van een muziekstation.
De LED verlichting in de werkplaats geeft een oranje schijnsel en versterkt de warme gloed van de door robuust staal af­gebakende natuurlijke materialen van de tafels en de vloer.
De werkplaats is opgeruimd en leerlingen werken op verschillende plekken aan verschillende activiteiten.

Bijvoorbeeld aan een opdracht om een com­ mercial te ontwerpen voor een ICT dienstvelener.
Leerlingen in morph-suit bewegen zich voor het blauwe scherm en verschijnen op het beeldscherm van de PC in een virtuele omgeving. Geavanceerde ICT applicaties. video en beeld bewer­kingstechnieken, bedrijfsbezoeken en het bedenken van een strategie en het ontwerp vormen onderdeel van de activiteiten om 101 de film te komen. Zo functioneert het onderwijs op een gemiddelde dag in de splinternieuwe en moderne 'Research & Develop­
ment' ruimte, het hart van het technasium van het
Jeroen Bosch College. En met resultaat: de leerlingen uit het voorbeeld winnen de tweede prijs van de nati­onale Film-IT wedstrijd! 

Geen kleuters

De ruimte die op 10 mei 2012 geopend is, levert een flinke impuls voor de school. Enkele jaren geleden startte het technasium met enkele ruimten bovenin 
het gebouw van het Jeroen Bosch College. Een plek enigszins afgescheiden van de rest van de school, met een versnipperde plattegrond. De nieuwe ruimte bevindt zich prominent op de begane grond in het gebouw op een plek waar leerlingen, ouders en andere bezoekers snel langs komen. In het denkproces over de werkomgeving van het technasium heeft Hidde Benedictus van ICSadviseurs een aantal workshops georganiseerd. "Hierdoor zijn we over dingen anders gaan denken," zegt technator Rob Verhoeven. Ook heeft dit proces het team gescherpt in de ideeën
over de werkplaats, waardoor ze de plannen van de architect PieterVerbraak van Forum Architecten & Planners beter en kritischer hebben kunnen voeden en op waarde kunnen schatten. Het Jeroen Bosch Col­lege heeft in het proces veel met leerlingen gespiegeld, bijvoorbeeld over materiaal en kleurgebruik. "We zijn geen kleuters!" riep een leerling uit toen over kleurge­bruik gesproken werd. Uit gesprekken met leerlingen bleek dat zij een volwassen werkomgeving wilden met warme en natuurlijke materialen. De ronde vormen, duidelijke structuur in de werkplaats en het tegen­wicht tegen een industrieel karakter werd door de leer­lingen van harte omarmd. De reacties van leerlingen hebben een duidelijke weerslag gehad in de uiteinde­lijke keuzes voor kleuren en materialen, waarmee een sfeervolle en professionele ruimte is ontstaan. Daarbij heeft architect PieterVerbraak aandacht gegeven aan de bijdrage van sfeer op het creatieve gebruik van de ruimte met als doel leerlingen uit te dagen zijn of haar creatieve kanten naar boven te halen. 

Less is more

Al tijdens het ontwerp leefde de overtuiging dat een niet te volle en opgeruimde werkomgeving positief zou bijdragen aan de werkhouding en het eigenaar• schap. Onder het motto 'less is more' is kritisch geke­ken naar welke meubelstukken en apparaten wel of niet in de ruimte geplaatst zouden worden. De meu· belstukken hebben elk een eigen karakter en functio­naliteit, maar wel vanuit een vergelijkbare uitstraling. Slimme opbergsystemen, een gestructureerde berging en een hoge mate van digitaal werken zorgt voor nog meer rust in de ruimte. Alle elektrisch te bedienen meubelstukken, schermen en verlichting zijn met afstandsbediening te sturen zodat er geen kabels en schakelaars in de ruimte zijn. De orde en netheid uit zich ook in de reacties van de schoonmaak: "in het technasium hoeven we eigenlijk nooit iets te doen!"

Download hier het artikel uit Inside Information Download